ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Peter a Lucia, svadobný salón s príbehom

Výstupy

Merateľný ukazovateľ: 1. Nárast zamestnanosti v podporených projektoch

 

Hlavná aktivita projektu Cieľová hodnota
 

 

1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie 3
3. Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.) 3
4. Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií alebo inovatívnej distribúcie (s výnimkou stálych maloobchodných prevádzok) mimo kreatívneho centra 3
5.  Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej   distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest 3

Merateľný ukazovateľ: 2. Počet podnikov, ktoré dostávajú granty

 

Hlavná aktivita projektu Cieľová hodnota
 

 

1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie 1
3. Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.) 1
4. Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií alebo inovatívnej distribúcie (s výnimkou stálych maloobchodných prevádzok) mimo kreatívneho centra 1
5.  Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej  distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest 1