ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Peter a Lucia, svadobný salón s príbehom

Verejné obstarávanie

1.

Projektové riadenie, publicita

Viac informácií o verejnom obstarávaní nájdete tu: súbor na stiahnutie

2.

Online marketing & Marketingová stratégia

Viac informácií o verejnom obstarávaní nájdete tu: súbor na stiahnutie
Šablónu na predkladanie ponúk nájdete tu: súbor na stiahnutie

3.

Propagácia značky Peter a Lucia (budovanie public relations)

Viac informácií o verejnom obstarávaní nájdete tu: súbor na stiahnutie
Šablónu na predkladanie ponúk nájdete tu: súbor na stiahnutie