ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Peter a Lucia, svadobný salón s príbehom

Aktivity

Hlavné aktivity projektu:
1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
3. Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.)
4. Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií alebo inovatívnej distribúcie (s výnimkou stálych maloobchodných prevádzok) mimo kreatívneho centra
5. Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest

 

Podporné aktivity projektu:
– Publicita, informovanosť
– Služby projektového riadenia a administrácie
– Služby verejného obstarávania